Raspallat

Amb quina Freqüència?

El pentinat ha de ser diari. Sempre hem de tenir un moment al dia per raspallar i pentinar el nostre gat. Quan us acostumeu us resultarà agradable i aquesta serà la millor manera que no se li enredi els cabells i conseqüentment no apareguin els indesitjats “nusos” (a més de ser poc estètics els nusos faran que els cabells li llenci de la pell i això el molestarà ).

Les Pintes i altres Eines

La pinta és l’eina més important per al dia a dia. Les pintes més recomanades són com les que apareixen a la foto, de puntes llargues i fines que faran que penetrin bé i ens permetin retirar tots els cabells morts.

   També es poden fer servir raspalls suaus, i algun tipus de carda especifica per a la cara i les orelles. No es recomanen les cardes convencionals, ja que l’abús sol fer malbé els cabells.

Com Pentinar

Comencem primer pentinant a la zona del coll (el “collar”) pentinant cap avall, eliminant tots els possibles nusos que ens trobem.

Continuarem amb la zona del clatell i el cos, pentinant sempre en la direcció dels cabells, si es vol al final podem fer-ho a contrapèl per donar-li més volum (acció molt comuna entre els expositors en el moment previ de presentar el gat al jutge) .

 Finalment la part posterior serà pentinada amb molta cura de dalt a baix. (Amb cura de no fer-li mal).

   Hi ha especial atenció el pentinat de la cua, pentinant a contrapèl o no segons l’acabat que vulguem donar. La cua no cal que es pentini cada dia mentre s’observi que els cabells siguin suau i sense nusos (amb fer-ho una vegada a la setmana serà suficient per mantenir-la en bones condicions). L’abús del raspallat a la cua pot facilitar l’aparició de greix, especialment en gats sencers (no castrats) i també és possible que li arrenquem molt de pèl, quedant-li conseqüentment una cua “despoblada” que tampoc no l’afavoreix.