Mediona, Catalonia
+34617540622
info@quatregrapes.cat

Avís Legal

   En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.   

   Quatregrapes.cat (Zhara Gómez) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

   Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Real Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de las persones físiques (RGPD), així com con la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

   Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent el simple accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de quatregrapes.cat inclosos els continguts i serveis a disposició en aquestes. Tota persona que accedeixi la web, https://www.quatregrapes.cat (“usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en tot moment del portal https://www.quatregrapes.cat.

 Dades personals que recapto i com ho faig

Llegir Política de Privadesa

Compromís i obligacions dels usuaris

   L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Quatregrapes.cat. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a fer servir el lloc web, els seus servicis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
   Queda prohibit l’ús de la web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:           

– La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.

– Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.

– La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

    En la utilització de la web, https://www.quatregrapes.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Quatregrapes.cat o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://www.quatregrapes.cat o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

   No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.quatregrapes.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

   Les dades personals comunicades per l’usuari a Quatregrapes.cat poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Zhara Gómez, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris https://www.quatregrapes.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https i constants actualitzacions de seguretat del nostre lloc web per garantir les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

   Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

    En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Quatregrapes.cat. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Quatregrapes.cat.
    L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.
    En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Quatregrapes.cat indicant:
Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
   Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.   

Enllaços externs

    Les pàgines del web https://www.quatregrapes.cat proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

-Continguts d’altres blogs

-Eines

-Recursos

Exclusió de garanties i responsable

   Zhara Gómez (Quatregrapes.cat) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:
La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.      

-L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.

-L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

-La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

-El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

   Amb caràcter general les relacions entre Quatregrapes.cat amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en AQUESTA web és troben sotmeses a la legislació i JURISDICCIÓ espanyoles i ALS Tribunals de BARCELONA.

Contacte

   En cas que QUALSEVOL usuari tingui qualsevol dubte sobre aquestes Condicions legals o QUALSEVOL comentari sobre el portal https://www.quatregrapes.cat, si us plau dirigiu-vos a info@quatregrapes.cat

Boto rodox100

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 01-06-2018