Càlcul dels Punts a CFA

Funcionament Puntuacions  Nacionals(NW) Regionals(RW) i Grand Points(GC),  

Els tipus de puntuació. Els «Grand Points» i els «Punts Regionals i Nacionals», són diferents i es calculen de diferent manera. Com un gat pot guanyar els dos tipus de punts en un Show es pot veure com dos si fossin competicions diferents.

Abans… alguns Termes

Per poder entendre una mica millor l’explicació d’aquest apartat cal aclarir alguns termes:

ChampionShip

OPEN

L’OPEN CLASS és per a gats registrats CFA d’un color acceptat per la competició de Campionat, de qualsevol altre sexe, de 8 mesos o més en el dia de la inauguració de l’espectacle, excepte els gats que han complert els requisits per a la confirmació de l’Campionat.

CHAMPION

El CHAMPION CLASS és per a gats que han finalitzat els Campionats d’aquesta Associació, i per això el formulari de reclamació de l’Campionat requerit s’ha enviat per correu a l’Oficina Central.

GRAND CHAMPION

El GRAND CHAMPION CLASS és pels gats que han realitzat GrandChampionships a CFA.

Premiership

OPEN

L’OPEN CLASS és per als gats registrats CFA d’un color acceptat per a la competició Premiership, de sexe sexual, de 8 mesos o més en el dia de la inauguració de l’espectacle, excepte els gats que han complert els requisits per a la confirmació de Premiership.

PREMIER

La CLASSE PREMIER és per a gats que han completat els Premis d’aquesta Associació, i per a això s’ha enviat per correu a l’Oficina Central el formulari de sol·licitud de Premiership.

GRAND PREMIER

El GRAND PREMIER CLASS és per als gats que han realitzat Grand Premierships en CFA.

Grand Points

Es fan servir per obtenir títols de gran campió (GC) i Grand Premier (GP). Només OPEN i campions estan inclosos en aquest «Count».

1 – Càlcul del “Count”

Conta el nombre de OPEN i championship (campions) / Premier a la classe competitiva (Raça, Championship, Premiership)

Si restem un gat d’aquest compte (que seria un gat). Aquest número és el «Count» de la classe

2 – Puntuació a classe raça

A cada classe jutjada, el millor Campió o Premier (CH / PR) obté tots els punts dels altres CH / OPEN en la classe raça. No es donen altres punts de Grand a la raça.

3 – Puntuació a les Finals

Determina el «count» per al tipus de ring. Les finals d’especialitat inclouran només a CH / PR d’aquesta especialitat (Longhair o Shorthair). Les finals ALLBREED inclouen tots els CH / PR. De nou, queda un que representa al teu gat.

Un jutge pot incloure més campions o primers en una de les 10 finals. Aquests CH / PR rebran punts de CH / PR amb una reducció de l’10% en funció de la seva ubicació com CH / PR.

El càlcul dels punts de Grand van en increments del 10%

– Best: Guanya la quantitat del total del «count».

– 2nd Best: Guanya el 90% del “count”.

– 3th Best: Guanya el 80% del “count”.

El ring AB (allbreed) el jutge atorgarà DOS els tres millors campions de pèl llarg (Longhair) i de pèl curt (Shorthair) .I Best fins al 3er millor campió de Allbreed, els premis de premiership són només fins 2nd Best arrodonits cap amunt o cap avall.

IMPORTANT : Un gat NOMÉS pot anotar en un premi per ring. Pot puntuar NOMÉS la millor victòria de la seva raça, la d’especialitat o la de totes les races (Allbreed), qualsevol que sigui més gran.

Quan el gat arriba al nombre de punts que en el seva Regió de puntuació requereix per al títol de Grand Champion, ja no compten els altres punts. Recorda que hi ha d’haver participat a 6 rings classificatoris per convertir-se en Grand Champion (GC).

Punts Regionals(RW) i Nacionals(NW)

Es fan servir per obtenir títols de raça i títols regional i nacional. Tots els gats a la categoria competitiva estan inclosos en el «count»: OPEN, CH, GC

1 – Càlcul del “Count”

Conta el nombre de OPEN i championship (campions) / Premier a la classe competitiva (Raça, Championship, Premiership) Compta el nombre de tots els gats a la classe competitiva (raça, cadell, championship, primer) Compta el nombre de OPEN i championship (campions) / Premier a la classe competitiva (Raça, Championship, Premiership)

Després queda un gat d’aquesta conta (que seria el teu gat). Aquest número és el «Count» de la classe.

2 – Puntuació a classe raça

El judici de classe, el millor (Best) de la raça es porta tots els punts. El segon millor de la raça obté el 95% dels punts aptes. No hi ha altres punts a la classe.

3 – Puntuació a les Finals

Determina el «count» per al tipus de ring. Les finals d’especialitat d’incloure només els gats per a aquesta especialitat (pèl llarg o de pèl curt). Les finals de AllBreed inclouen a tots els gats. De nou, queda un que representa al teu gat.

Un jutge pot incloure més campions o primers en una de les 10 finals. Aquests CH / PR rebran punts de CH / PR amb una reducció de l’10% en funció de la seva ubicació com CH / PR.

El càlcul Nacional / Regional van en increments del 5%

– Best: Guanya la quantitat total del “count”

–  2nd Best: Guanya el 95% del “count”

– 3rd Best : Guanya el 90% del “count”

– 4th Best : Guanya el 85% del “count” i així successivament..

Sense arrodoniment: qualifica cada ring amb dos decimals

IMPORTANT:  Un gat només pot sumar un premi per ring.

El gat manté la valoració mitjana de la classe a jutjar o la puntuació final, la que sigui més gran.

Els punts regionals i nacionals s’acumulen al llarg de la temporada de shows, i finalitzen a la fi de la temporada.

Més Informació: http://cfa.org/shows/enteringashow.aspx