Estat
CAT_AMISTOSO
CAT_AMENAZADO
CAT_ANSIOSO
CAT_AMISTOSO1
CAT_ASUSTADO
CAT_ATERRORIZADO
CAT_ASQUEADO
CAT_ATENTO
CAT_CONFIADO
CAT_CONTENTO
CAT_EMOCIONADO
CAT_ESMIO
CAT_INTERESADO
CAT_IRRITADO
CAT_PREDADOR
CAT_JUGUETON
CAT_RELAJADO
CAT_PREOCUPADO
CAT_MUY
CAT_ALGOPASA
Com es troba el teu Gat?

Orelles en Mode Radar

Alguna cosa passa !
Amistós, relaxat
Espantat
Hola !
Aterrit
Confiat
A on
amagar-se ?
Ets a Casa !!!
Amenaçat
Marxa!!!
Emocionat
Això NO és una
sol·licitud de
massatge
abdominal
Interessat
Content
Relaxat
Predador
Preocupat
Irritat
Amistós
Hola !
Juganer
Molt Aterrit
Fastiguejat
AAGH el meu fetge no pot amb tanta toxina !
Ansiós
Això és meu

Marca d'olor

Atent