Mediona, Catalonia
+34617540622
info@quatregrapes.cat

Càlcul dels Punts a CFA

Funcionament Puntuacións Grand Points(GC)Regionals(RW) i Nacionals(NW)

   Hi han dos tipus de puntuació. Els “Grand Points” i el “Punts Regionals i Nacionals”, son diferents i es calculen de diferent forma. Com un gat pot guanytar el dos tipus de punts en un Show es pot pendre com dos competicions diferents.

Abans, alguns Termes

   Per poder entendre una mica millor l’explicació d’aquest apartat cal aclarir alguns termes:

ChampionShip

OPEN

L’OPEN CLASS és per a gats registrats CFA d’un color acceptat per la competició del Campionat, de qualsevol altre sexe, de 8 mesos o més en el dia de la inauguració de l’espectacle, excepte els gats que han complert els requisits per a la confirmació del Campionat.

CHAMPION

El CHAMPION CLASS és per a gats que han finalitzat els Campionats d’aquesta Associació, i per això el formulari de reclamació del Campionat requerit s’ha enviat per correu a l’Oficina Central.

GRAND CHAMPION

El GRAND CHAMPION CLASS és per a gats que han realitzat Grand Championships en CFA.

Premiership

OPEN

L’OPEN CLASS és per als gats registrats CFA d’un color acceptat per a la competició Premiership, de sexe sexual, de 8 mesos o més en el dia de la inauguració de l’espectacle, excepte els gats que han complert els requisits per a la confirmació de Premiership.

PREMIER

La CLASSE PREMIER és per a gats que han completat els Premis d’aquesta Associació, i per a això s’ha enviat per correu a l’Oficina Central el formulari de sol·licitud de Premiership.

GRAND PREMIER

El GRAND PREMIER CLASS és per a gats que han realitzat Grand Premierships en CFA.

Grand Points

Es fan servir per obtenir títols de gran campió i Grand Premier. Nomes OPEN i campions estan inclosos en aquest “Count”.

1 – Càlcul del “Count”

Compteu el nombre de OPEN i championship (campions) / premier en la classe competitiva (Raça, Championship, Premiership).(Veure Imatge-1).

Imatge-1

Si restem un gat d’aquest compte (que seria un gat). Aquest nombre és el “Count” de la classe (Imatge-2)

Imatge-2
2 – Puntuació en classe raça

A cada classe jutjada, el millor Campió o Premier (CH / PR) obté tots els punts dels altres Ch / OPEN en la raça classe. No es donen altres punts de Grand a la raça.

3 – Puntuació a les Finals

Determineu el “count” per al tipus de ring. Les finals d’especialitat incuirán només als CH / PR d’aquesta especialitat (Longhair o Shorthair). Les finals ALLbreed inclouen tots els CH / PR. De nou, resta un que representa al teu gat.

Un jutge pot incloure més campions o primers en una de les 10 finals. Aquests CH / PR rebran punts de CH / PR amb una reducció del 10% en funció de la seva ubicació com CH / PR.

El càlcul dels punts de Grand van en increments del 10%

– Best: Guanya la quantitat del total del “count”.

– 2nd Best: Guanya el 90% del “count”.

– 3th Best: Guanya el 80% del “count”.

El ring AB (allbreed) el jutge atorgarà A TOTS DOS als tres millors campions de pèl llarg (Longhair) i de pèl curt (Shorthair) .I Best fins al 3er millor campió de Allbreed. Els premis de premiership són només 2nd Best. Arrodonits cap amunt o cap avall.

IMPORTANT : Un gat NOMÉS pot anotar en un premi per ring. Pot puntuar NOMÉS la millor victòria de la seva raça, la d’especialitat o la de totes les races (Allbreed), qualsevol que sigui més gran.

Quan el gat aconsegueix el nombre de punts que en la seva Regió de puntuacio requereix per al títol de Grand, ja no compten els altres punts. Recorda que ha d’haver participat a 6 rings classificatoris per convertir-se en Grand Champion (GC).

Punts Regionals(RW) i Nacionals(NW)

Utilitzats per obtenir títols de raça i títols regional i nacional. Tots els gats a la categoria competitiva estan inclosos en el “count”: OPEN, CH, GC

1 – Càlcul del “Count”

Compteu el nombre de tots els gats a la classe competitiva (raça, cadell, championship, primer) (Veure Imatge -3)

Imatge-3

Després resta un gat d’aquest compte (que seria el teu gat). Aquest nombre és el “Count” de la classe (Veure Imatge-4)

Imatge-4
2 – Puntuació en classe de raça

Al judici de classe, el millor (Best) de la raça es porta tots els punts. El segon millor de la raça obté el 95% dels punts aptes. No hi ha altres punts a la classe.

3 – Puntuació a les Finals

Determineu el “count” per al tipus de ring. Les finals d’especialitat inclouran només els gats per a aquesta especialitat (pèl llarg o de pèl curt). Les finals de AllBreed inclouen a tots els gats. De nou, resta un que representa al teu gat.

El càlcul National/Regional es fan increments del 5%

– Best : Guanya la quantitat total del “count”

–  2nd Best : Guanya el 95% del “count”

– 3rd Best : Guanya el 90% del “count”

– 4th Best : Guanya el 85% del “count” i així successivament.

Sense arrodoniment: qualifica cada ring amb dos decimals. IMPORTANT:  Un gat només pot sumar en un premi per ring.

El gat manté la valoració mitjana de la classe a jutjar o la puntuació final, la que sigui més gran.

Els punts regionals i nacionals s’acumulen al llarg de la temporada de shows, i finalitzen al final de la temporada.

Més Informació: http://cfa.org/shows/enteringashow.aspx