Galeria Cadells

Aquí podeu coneixer els nostres nous cadells …

RW GC Mio Piccolo Finest of Quatregrapes & Quatregrapes Rubi

Cigonya
Finest&Rubi

Quatregrapes Odd

Logo NO DIPONIBLE

Característiques

-Mouse Aquí-

Age: 2 Months Sex: Male Pedigree:
Breed: Exotic Bicolor Black SH
Family:

 

 

 

Quatregrapes Toth

Logo NO DIPONIBLE

Característiques

-Mouse Aquí-

Age: 2 Months Sex: Male Pedigree:
Breed: Exotic White SH
Family: